זכיינות - רשת מסעדות בנדורה, שאוורמה כשרה על גחלים